CEM I 42.5 R

CEM I 42.5 R

CARPATCEMENT® CEM I 42.5 R SR EN 197-1:2011 CIMENT PORTLAND CU REZISTENŢĂ INIŢIALĂ MARE (CIMENT SPECIALIZAT)

 • Ciment utilizat în elemente şi structuri monolite sau prefabricate, armate, armate dispers sau precomprimate, executate tot timpul anului 
 • Ciment destinat îmbrăcăminţilor rutiere pentru drumuri, autostrăzi şi aeroporturi; 
 • Ciment folosit în compoziția betonului celular autoclavizat, adezivilor şi mortarelor uscate, preambalate;
Category: .

►Tipuri şi clase de beton:

 • Beton simplu, armat şi armat dispers: C 16/20 ÷ C 50/60
 • Beton precomprimat: C 25/30 ÷ C 50/60
 • Beton rutier (inclusiv cu granulozitate discontinua): BcR 3.5 ÷ BcR 5.0
 • Microbeton: C 25/30 ÷ C 50/60
 • Beton ușor: LC 20/22 (UC 20/22) ÷ LC 40/44 (UC 40/44)

►Posibilități de utilizare:

 • LUCRARI DE ARTA: dale, grinzi, cadre, arce, bolti, piloți, predale, chesoane etc.;
 • IMBRACAMINŢI RUTIERE ŞI AEROPORTUARE: Straturi de uzură şi rezistenţă pentru trafic
  greu, foarte greu şi excepțional;
 • PREFABRICATE: stâlpi, grinzi, planșee, elemente de acoperiș, stâlpi susținere catenara,
  stâlpi centrifugați şi vibrați pentru LEA, BCA, dale pentru tramvai, tuburi de canalizare şi tip
 • PREMO, bolțari de mina, elemente spațiale tip camera;
 • ELEMENTE DIN BETON PRECOMPRIMAT: grinzi pentru poduri, elemente spațiale subțiri
  de acoperiș, traverse de cale ferata
 • MICROBETOANE: pentru realizarea de elemente cu dimensiuni reduse şi reparații, mortare
  de poza, monolitizări, torcretări, injectări, reparații (în suspensii, paste, mortare etc.);

Descarca fisa tehnica