23790_550_550_0

CARPATCEMENT® Z 100

CARPATCEMENT® Z 100 SR EN 413-1:2011 CIMENT PENTRU ZIDĂRIE EN 413-1 MC 12,5

  •  Ciment pentru mortare obișnuite de zidarie și tencuială, omogene și lucrabile, prezentând o foarte buna aderență la suport; 
  • Mortarele preparate prezintă tendință “zero” de fisurare și durabilitate ridicată la atacul din îngheț-dezgheț in stare nesaturată; 
  • Cimentul nu conține și nu necesită var la prepararea mortarelor datorită aditivului specializat încorporat. Pentru a obține mortar, Z100 se amestecă cu nisip 0..4 mm și apă, în conformitate cu compozițiile orientative prezentate.
Category: .

►Tipuri / clase de mortar de zidărie (Z) şi tencuială (T): 

  • Mortar de zidărie M 5 Z (M50Z) şi M 10 T (M100Z) 
  • Mortar de tencuială M 5 T (M50T) şi M 10 T (M100T)

►Posibilități de utilizare:

  • Cimentul Z100 este un liant special fabricat, cu un aditiv încorporat care înlocuiește varul, fiind astfel destinat prepararii mortarelor de zidărie și tencuială. Prin amestecarea controlată, conform reteței (compoziției orientative) de preparare, a Z100 cu nisip 0-4mm și apă se obține un mortar lucrabil și omogen, cu capacitate ridicată de aderență la suport și o durabilitate deosebită la atacul din îngheț- dezgheț;
  •  Cimentul Z100 se utilizează în lucrări obișnuite de zidărie și tencuială, la prepararea mortarelor avand ca strat suport BCA, beton usor, caramidă, bolțari și beton armat uzual;
  •  Cimentul Z100 se folosește la prepararea șprițului, grundului și tinciului precum și la prepararea șapelor care nu sunt expuse abraziunii; • Cu cimentul Z100 se pot prepara mortare pentru umpluturi și egalizări ale zidăriilor, în conformitate cu prevederile proiectului.

Descarca fisa tehnica